Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

§ 61 Infran toiminnan tavoitteiden raportointi tammi-elokuu 2019

TRE:3460/00.01.02/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Annamari Kortesaari, puh. 050 348 8878, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarviossa liikelaitoskohtaiset toiminnan tavoitteet.

Infralle asetetut tavoitteet ovat:

Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden.

• Liikevaihto henkilötyövuotta kohden on 125 064 euroa, joka on 6,3 prosenttia suurempi vuoteen 2018 verrattuna.

Sairauspoissaolojen määrä laskee vähintään 3 % ja vakavien tapaturmien määrä laskee.

• Sairauspoissaolot vähenivät tammi-elokuussa 11,8 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Pitkään sairauslomalla olleita on eläköitynyt ja lisäksi Infrassa on tehty ennalta ehkäisevää työtä yhdessä työterveyden kanssa.

• Tapaturmien raportointi perustuu Turvan raporttiin. Tavoite raportoidaan vain vuositasolla.

Tuotettujen palvelujen hinta- ja laatutaso vastaa yksityisten kilpailijoiden tasoa.

• Mittarin mukainen ulkopuolinen arvio teetetään koko vuoden toteumaan perustuen. Tavoitteen toteutumista ei voida vielä arvioida.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Toiminnan tavoitteet tammi-elokuulta 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heini Ruski, Annamari Kortesaari