Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

§ 64 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen (lisäpykälä)

Päätösehdotus oli

Yksikön päällikkö Jari Jaakolalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.