Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Nordström ja Kukka Kunnari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.