Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

§ 59 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Infran talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä asioista.

Käsiteltäviä asioita muun muassa:

  • katsaus kalustohankintoihin, yksikön päällikkö Jari Jaakola
  • yhtiöittämisen eteneminen
  • sairauspoissaolot ja tapaturmat.

Päätösehdotus oli

Asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.