Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2019

§ 63 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 19.6.2019 § 46 päättänyt, ettei käytä otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakituiseen virkasuhteeseen.

Otto-oikeuden alaiset päätöspöytäkirjat toimitetaan johtokunnalle perjantaisin ja ne ovat nähtävillä kokouksessa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan alla oleviin päätöksiin:

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos
§ 64 Kevytkuorma-auton hankinta, 29.08.2019
§ 65 Päätös hankinnan keskeyttämisestä koskien kuorma-autoa hiekoittimella, nosturilavalla ja aurausvarustuksella , 04.09.2019
§ 66 Päätös hankinnan keskeyttämisestä koskien kuorma-autoa aurausvarustuksella , 04.09.2019
§ 67 Vahingonkorvaushakemus liikennemerkkiin törmäämisestä aiheutuneesta henkilövahingosta, 04.09.2019

§ 69 Ryhmäkasvien hankinta, 24.09.2019

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.