Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2018

§ 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.