Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2018

§ 54 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Suvi Suonsivu ja Tatu Ahponen (varalle Tommi Surakka ja Hannele Strömberg).

Päätös

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Suvi Suonsivu ja Tatu Ahponen (varalle Pentti Herranen).