Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2018

§ 55 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TRE:7531/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin:
  
Kalustopäällikkö 25.10.2018 § 6

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)