Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2018

§ 63 Johtokunnan kokousten pitäminen Ja kokouskutsun lähettäminen

TRE:8138/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

johtokunnan sihteeri Matleena Kallio, puh. 040 159 7591 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Nykyisen johtokunnan toimikausi kestää 31.5.2019 asti.

Päätösehdotus oli

Varapuheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää arvioidun kokoustarpeen perusteella, että kevätkauden 2019 kokoukset pidetään klo 8:00 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimitiloissa seuraavina

päivinä: ke 13.2., ke 20.3., ke 24.4. ja ke 22.5.

että kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus kokouksissa viimeistään kolme päivää ennen kokousta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)