Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2018

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 myöntänyt Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen

johtokunnan puheenjohtajalle Lauri Helkelle eron tästä luottamustoimesta ja samalla valinnut jäljellä olevaksi

toimikaudeksi uudeksi johtokunnan jäseneksi ja johtokunnan puheenjohtajaksi Jussi Kuortin.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen 19.12.2018 koolle kutsuttua johtokunnan kokousta on lykätty alkamaan 21.12.2018.

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.