Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.12.2018

§ 62 Vuosisuunnitelma

TRE:8131/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuosisuunnitelma on tarkoitettu lautakunnan, johtokunnan tai  kaupunginhallituksen käyttöön johtamisen välineeksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 19.11.2018.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä sekä niiden toteuttamisen valvonnasta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on laatinut vuodelle 2019 ohjeiden mukaisen vuosisuunnitelman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,  että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen laatima vuosisuunnitelma vuodelle 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussunnittelu