Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.10.2019

§ 45 Tampereen kaupungin hankintaperiaatteet, käytännöt ja ohjeet

TRE:6379/02.07.00/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Katja Korhonen, puh. 040 128 6993, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikelaitosten johtokunnille suunnatussa koulutuksessa lakimies Katja Korhonen kertoo Tampereen kaupungin hankintojen periaatteista, hankintoihin liittyvistä käytännöistä sekä ohjeista. Koulutuksessa käydään läpi lyhyesti myös valtiontuen arviointiin liittyviä asioita.

Johtokunnan jäsenillä on mahdollisuus tässä yhteydessä esittää hankintalainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Korhonen Katja, Lakimies

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää
merkitä lakimies Katja Korhosen esityksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.