Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.4.2019

§ 17 Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Talonen ja Joanna Leino (varalle Tatu Ahponen ja Juha Joki).

Päätös

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Minna Talonen ja Joanna Leino.