Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.4.2019

§ 20 Toimitusjohtajan katsaus

TRE:1146/00.01.02/2019

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen piti katsauksen korjaamointegraation sekä tekniikan toimintojen haasteisiin ja kehittämissuunnitelmiin.
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
  • Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)