Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 71 Haukiluoman päiväkodin uudisrakennuksen toteutussuunnitelman hyväksyminen

TRE:7583/10.03.06/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355, ja rakennuttajainsinööri Sinikka Vähämaa, puh. 040 800 4929, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi Haukiluoman päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvityksen 17.12.2015. Kohteen hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun lähtökohdaksi lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 13.10.2016 ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnassa 7.10.2016.

Haukiluoman päiväkoti rakennetaan pinta-alaltaan noin 6 000 m2:n tontille, joka sijaitsee Haukiluoman kaupunginosassa (7429/2) Tyvikadun ja Runkokadun kulmassa, osoitteessa Runkokatu 5, 33340 Tampere. Rakennus on mitoitettu kahdeksalle päiväkotiryhmälle, joissa on yhteensä 192 hoitopaikkaa, ja sen kokonaisala on 2 485 brm2 ja kokonaistilavuus 10 800 m3.

Rakennus on kaksikerroksinen ja betonirunkoinen, ulkoseinät pinnoitetaan muuratulla julkisivutiilellä tai rakennuslevyllä. Alapohjat ovat pääosin maanvaraisia paikalla valettavia teräsbetonilattioita, ja välipohjat tehdään pääosin ontelolaatoista. Pohjakerroksessa sijaitsevat sali, ruokasali, keittiö, henkilökunnan sosiaalitilat ja tekniset tilat sekä neljä päiväkotiryhmää. Toisessa kerroksessa sijaitsee neljä päiväkotiryhmää, hallinto ja IV-konehuone. Rakennuksessa on ulospäin kallistettu bitumikatto.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii rakennuttajainsinööri Sinikka Vähämaa. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, rakennesuunnittelijana Ramboll Finland Oy, pohjarakennussuunnittelijana Taratest Oy, LVI-suunnittelijana Sol-Air Oy ja sähkösuunnittelijana Alten Finland.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin EU-hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä 28.6.2017–4.9.2017. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki Rakennus K. Karhu Oy, IV-töistä KaihlaSet Oy, putkitöistä Are Oy, sähkötöistä Novasähkö Oy ja rakennusautomaatiotöistä Fidelix Oy. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2017, ja ne valmistuvat marraskuussa 2018.

Haukiluoman päiväkodin tunnusluvut ovat:

Bruttoala, brm2 2 485
Huoneistoala, hum2 2 273
Tilavuus, m3 10 800
Hankinta-arvo, milj. e 5,91
Bruttoalakustannukset, e/m2 2 374
Töiden aloitus 10/2017
Kohde valmis 11/2018
Työllistävä vaikutus, htv 95
   
Hankkeen rahoitus, milj. e  
 Talousarvio v. 2017 3,8
 Taloussuunnitelma v. 2018 2,4
 Yhteensä 6,2

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Haukiluoman päiväkodin uudisrakennuksen toteutussuunnitelma hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinsinööri Sinikka Vähämaa ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen olivat asiantuntijoina kuultavina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 17.07–17.21 ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa, Erkki Saarivirta, Jarmo Viljakka, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Jani Knuuttila, Kristiina Järvelä, Kati Vaajanen, Kirsi Lahtinen, Elina Lahti, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)