Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 73 Tesoman uuden jäähallin lopputilityksen hyväksyminen

TRE:3056/10.03.06/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tesoman liikuntapuiston keskelle on rakennettu kaksi jäähallia: Tesoma 1 -halli vuonna 1989 ja Tesoma 2 -halli vuonna 1999, joista Tesoma 2 on yksityisomisteinen. Kaupunki rakennutti jäähalli 1:n viereen samalle tontille vuonna 1999 länsitamperelaisille Tesoman uimahallin.

Jäähalli 1 oli kiinteistön ylläpidon näkökulmasta elinkaarensa päässä. Hallin kylmätekniikka oli uusittava, koska järjestelmässä olevan kylmäaineen (R22) käyttö ei ole enää sallittua. Rakennus osoittautui myös rakenteiltaan ja kuormituksiltaan alimitoitetuksi, ja sen talotekniikka oli vanhentunut. Ympäristövalvonta edellytti jäähallin sulkemista käytöstä huhtikuussa 2015 jäähallissa todetun sisäilmaongelman vuoksi.

Jäähallin perusparantaminen oli todettu vaikeaksi, koska rakennustekniset ongelmat olivat niin suuria, että korjaustyö maksaisi lähes yhtä paljon kuin uuden rakentaminen. Rakennetun uuden hallin tarjoamat palvelut ja laajuus 1 380-paikkaisine katsomoineen vastaavat nykytasoa.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 20.11.2014. Sen pohjalta laadittiin hankesuunnitelma 12.8.2015 ja päivitetty hankesuunnitelma 15.10.2015. Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toteutussuunnitelman 26.5.2016. Kohde valmistui tavoitteen mukaisesti 7.7.2017 syksyn jäävuoroja varten.

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimi Arkkitehdit Kontukoski Oy. Erikoissuunnittelijoina LVI-suunnittelusta vastasi Granlund Tampere Oy, rakennesuunnittelusta Ramboll Finland Oy, sähkösuunnittelusta Sähköinsinööritoimisto Pasi Sainio Oy ja Sähkösuunnittelu Vahekoski Oy, kylmätekniikkasuunnittelusta Granlund Tampere Oy ja geosuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Rakennustyöt toteutettiin jaettuna urakkana. EU-menettelyn mukainen urakkakilpailu pidettiin helmi–huhtikuussa 2016. Rakennustöistä vastasi pääurakoitsijana Skanska Talonrakennus Oy. Putkiurakoitsijana toimi Consti Talotekniikka Oy, IV-urakoitsijana KaihlaSet Oy, sähköurakoitsijana Tyrvään Sähkötyö Oy, kylmätekniikkaurakoitsijana Suomen Tekojää Oy ja automaatiourakoitsijana Schneider Electric Finland Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa hankeinsinööri Panu Hirvonen Tilakeskuksen kiinteistökehityksestä.

Tesoman jäähallin uudisrakennushankkeen tunnusluvut:

  Toteutussuunnitelma  Toteutuma
Bruttoala, m2 5 050 5 050
Tilavuus, m3 33 500 33 500
Hankinta-arvo, milj. e 7,82 7,3

Bruttoala-
kustannukset, e/m²

1 548 1 446

Työllistävä vaikutus,
henkilötyökuukautta

611

570
Töiden aloitus 5/2016 6/2016
Kohde valmis 6/2017 7/2017
Rahoitus, milj. e 7,82 7,9

 

Määrärahan ja toteuman kustannusero on 600 000 euroa. Rakennushankkeen kokonaiskustannukset alittuivat 7,6 %.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Tesoman jäähallin rakennushankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Panu Hirvonen ja rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen olivat asiantuntijoina kuultavina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 17.43–17.52 ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Panu Hirvonen, Jukka Kauppinen, Jani Knuuttila, Kirsti Hankela, Irja Peltoniemi, Pekka P. Paavola, Jari Tolvanen, Virpi Ekholm, Niko Suoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)