Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja tarkistetaan viimeistään maanantaina 18.3.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Ivanoff ja Aapo Niemi (varalla Hannes Tuohiniitty).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)