Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tampereen Veden strategian päivittäminen

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm.vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista.

Johtokunta on kokouksessaan  21.2.2019 valinnut strategian tekoon osallistuvan konsultin. Käsitellään strategiatyön toimintatapaa, aikataulua ja konsultin esitystä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätetään strategiatyön toimintatapa ja aikataulu.

Päätös

Päätettiin edetä srategian päivitystyössä konsultin esittelemän suunnitelman mukaan.

Aloitusseminaari on 16.4.2019 klo 8:00 - 12:00. Lisäksi pidetään kaksi ylimääräistä kokousta, 27.5.2019 klo 16:00 ja 3.9.2019 klo 16:00. Lisäksi asiaa käsitellään varsinaisissa kokouksissa omana pykälänään.

Kokouskäsittely

Konsultti Jukka Tahvanainen, Generoi Oy:ltä esitteli ennen varsinaisen kokouksen alkua ehdotuksen Tampereen Veden strategian päivitystyön toimintatavaksi ja aikatauluksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)