Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

TRE:1377/02.02.02/2019

Valmistelija

  • Saarinen Johanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh.040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätöksestä toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi on laatinut vuoden 2018 toiminnastaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Koko tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot, on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Ehdotus Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen vuodelta 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tilinpäätöskirja allekirjoitettiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Anita Laine

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)