Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm

  •  Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
  •  Ympäristölupavaatimusten täyttyminen
  •  Muut ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Toimitusjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Päätettiin tehdä matka Ruotsin vesihuoltoon tutustumiseen 13. - 15.5.2019. Matkana aikana pidetään myös Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan toukokuun kokous.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)