Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 13.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Toimitusjohtajan tilapäisen varahenkilön nimeäminen

TRE:1917/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtajan varahenkilö vt. tekninen johtaja on tavoitettavissa 31.3.2019 jälkeen. Vt. teknisen johtajan poissaolon ajaksi toimitusjohtajalle on nimettävä varahenkilö tai varahenkilöt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätetään toimitusjohtajan tilapäinen varahenkilö.

Päätös

Toimitusjohtajan varahenkilöinä toimivat 16.4.2019 asti verkostopäällikkö Pekka Laakkonen ja käyttöpäällikkö Riitta Kettunen.

Kokouskäsittely

Anne Hirvonen poistui tämän asian käsittelyn ajaksi. Petri Jokela toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan.

Kirsi-Maarit Asplund poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17:50.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)