Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:601/11.03.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 § 61, että Kaupinojan puhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne käsitellään jokaisessa kokouksessa omana asianaan.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen ja mahdollisuudet saneerauksen urakointiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätetään sovintoratkaisun edellytykset.

Päätös

Valtuutettiin toimitusjohtaja Petri Jokela neuvottelemaan ja neuvottelutuloksen syntyessä allekirjoittamaan sovintosopimus Kaupinojan pintavesilaitosta koskevasta erimielisyydestä johtokunnan kokouksessa esiteltyjen pääasiallisten sovintoehtojen pohjalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)