Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana torstaina 20.12.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Esa Kanerva

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Hemminki ja Taru Kaario (varalla Antti Ivanoff ja Helena Nieminen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)