Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Tampereen Veden strategian päivittäminen

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden johtokunta on 19.6.2014 hyväksynyt Tampereen Veden strategian 2015 - 2025. Strategian hyväksymisen jälkeen on toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia mm. vesihuollon organisoinnin osalta. Strategian päivittäminen on ajankohtaista.

Nimetään strategian päivityksen ohjausryhmä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Strategian päivityksen ohjausryhmään nimetään

Esa Kanerva, Hannes Tuohiniitty, Katja Karintaus ja Petri Jokela.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)