Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Tampereen Veden verkostojen kunto ja saneeraus

TRE:8093/11.03.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen kertoo verkostojen tämän hetkisestä kunnosta, saneerauksien aikataulutuksesta, kuinka tietoa verkostojen tilasta kerätään sekä muista johtokuntaa kiinnostavista verkostoon liittyvistä asioista.

Pekka Laakkosen esityksen jälkeen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon uusi käyttöinsinööri Lasse Järvinen esittäytyy johtokunnalle.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)