Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2019 kokoukset.

TRE:8156/00.02.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 119 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokousajankohdat on määritelty ottaen huomioon mm. johtokunnan päätöksentekotarve kaupungin talous- ja strategiaprosessin vuosikelloon nähden.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2019 pidetään kokouksessa päätettävillä päivämäärillä seuraavilla viikoilla:

vko 4

vko 9

vko 13

vko 17

vko 22

vko 25

vko 35

vko 39

vko 43

vko 48

vko 51

 

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2019 pidetään seuraavasti:

tiistaina 22.1.2019

torstaina 21.2.2019

keskiviikkona 27.3.2019

tiistaina 16.4.2019

Loput kokouspäivät päätetään seuraavassa kokouksessa.

Kokoukset alkavat klo 16.00 ellei muuta erikseen sovita.

Kokouskäsittely

Asian käsittely jätettiin osittain kesken ajanpuutteen vuoksi.

Tiedoksi

Konsernihallinto, Tampereen Veden johtoryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)