Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 22.11. - 18.12.2018. Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla, L-asemalla ja Virta -työtilassa.

 

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi
§ 146 Asiakastietojenhallinta- ja laskutusjärjestelmän hankinta, 03.12.2018
§ 145 Asentajan määräaikainen palkkaus, 30.11.2018
§ 147 Asiakaspalvelusihteerin vakanssin täyttäminen Tampereen Vedessä, 03.12.2018
§ 148 Määräaikaisen koneteknikon palkkaus Tampereen Vedelle, 04.12.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)