Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.2.2020

§ 17 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus suunnittelija Taina Lehmuskoskelle Päätöksenteko-​ ja lakiasiat –yksiköstä 'Hyvä hallinto- ja  johtamistapa sekä sisäinen valvonta' -asian ajaksi.