Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.2.2020

§ 21 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 

TRE:1174/02.02.02/2020

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 7300 972,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi Liikelaitos on laatinut vuoden 2019 toiminnastaan erillistilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varsinainen tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään maaliskuun johtokunnassa.

Tilikaudella 2019 liikevaihto jäi hieman odotettua alhaisemmaksi ollen kuitenkin enemmän kuin vuonna 2018 ja alkuperäisessä talousarviossa. Tilikauden alussa tehtiin korotus jäteveden perus- ja käyttömaksuun. Kuutiomääräisesti puhtaan veden laskutettu määrä ja jäteveden käsittelystä laskutetut kuutiot kasvoivat hieman. Valmistus omaan käyttöön erä pieneni huomattavasti edellisestä vuodesta ja omajohtoinen rakentaminen jäi myös suunnitellusta. Tämä näkyy myös palveluiden ostojen vähenemisenä edellisestä vuodesta ja suunnitellusta. Palkat ja palkkiot olivat suunnilleen edellisvuoden tasolla. Poistot kasvoivat edellisvuoteen ja vuosisuunnitelmaan verrattuna johtuen muihin pitkävaikutteisiin menoihin kirjatuista Tampereen Vedelle kuuluvista seudullisen jätevedenpuhdistamon suunnittelukuluista, joihin tehtiin suunnitellusta poikkeava poisto tilikauden aikana. Liiketoiminnan muut kulut nousivat hieman odotettua ja edellisvuotta korkeammaksi johtuen vuokrakulujen ja vahingonkorvauskulujen noususta. Liikeylijäämä jäi hieman odotettua pienemmäksi, joskin ylittäen selvästi edellisen vuoden tason. Vuosisuunnitelman tasosta liikeylijäämä jäi 0,4 milj. euroa. Vuosisuunnitelmaa suurempien poistojen myötä liikeylijäämätavoite jäi tavoittamatta.

Investointien kokonaissumma tilikaudella 2019 on 25,8 milj. euroa. Vuosisuunnitelman 31,5 milj. eurosta jäi käyttämättä 5,7 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 30,0 milj. euroa mutta vuosisuunnitelmaa päivitettiin uudelleen budjetoimalla 1,5 milj. euroa laitosrakentamiseen. Pysyvien vastaavien luovutustulot koostuivat hulevesiomaisuuden siirtämisestä kaupunkiympäristön palvelualueelle. Verkostorakentamiseen investoitiin yhteensä 14,3 milj. euroa. Isoimpina kohteina Raitiotien Vedelle aiheuttamat työt 2,0 milj. euroa ja Lukonmäen venttiiliasema 1,1 milj. euroa. Verkostorakentamisen suunniteltua alhaisempaa toteumaa selittää osittain se, etteivät yhteistyössä tehtävät työmaat ole alkaneet suunnitellusti. Osin alhaiseen toteumaan ovat vaikuttaneet myös organisaatiossa tapahtuneet muutokset. Laitosrakentamisen toteuma on yhteensä 2,1 milj. euroa. Myöskään laitosrakentamisen toteumassa ei päästy suunnitellulle tasolle. Suurimpana syynä tähän oli Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisessa ilmenneet suunniteltua suuremmat muutostarpeet, jotka ovat aiheuttaneet töiden ajallista viivästymistä. Verkosto- ja laitostöiden lisäksi tehtiin pääomitus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle, 9,4 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätösennuste ja toimintakertomus 2019 merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Jukka Männikö, Talousyksikkö@tampere.fi