Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.2.2020

§ 20 Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2020 palvelu- ja vuosi suunnitelmaa koskevan päätöksen korjaaminen 

TRE:8123/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara,​ puh. 041 730 0972,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelmaa koskevassa päätöksenteossa on tapahtunut menettelyvirhe. Asiavirhe korjataan hallintolain 50 §:n mukaan poistamalla virheellinen päätös ja ratkaisemalla asia uudelleen.

Palvelusuunnitelmassa esitetään Tampereen strategialuonnoksen, pormestariohjelman, muiden erillisohjelmien ja - suunnitelmien sekä liikelaitosten strategistenasiakirjojen sisältämät toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä hankinnan ja kehittämisen linjaukset. Vuosisuunnitelmassa edellä mainitut tavoitteet ja linjaukset sekä talousarvion vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi sekä esitetään talous ja talouden sitovat erät. Palveluja vuosisuunnitelmat laaditaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2020 on laadittu lisäämällä hyväksyttyyn Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioon palvelu- ja vuosisuunnitelman laadintaohjeen mukaiset täydennykset ja mahdolliset talousarvion jälkeen tietoon tulleet muutokset. Palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää mm. talousarviossa asetetut liikelaitosten yhteiset tavoitteet, Tampereen veden omat toiminnalliset tavoitteet, keskeiset suunnitelmat ja kehittämishankkeet, tunnusluvut sekä tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelmat. Osana vuosisuunnitelmaa esitetään myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020.

Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, joka on sama kuin vuonna 2019. Tuloslaskelman liikeylijäämätavoite on 26,4 milj. euroa. Investointien kokonaismäärä on johtokunnan 28.8.2019 vahvistaman talousarvion 2020 mukainen 26,3 milj. euroa.

Investoinneista on verkostojen rakentamista ja laitosinvestointeja yht. 20,7 milj. euroa ja 5,6 milj. euroa pääomitukseen käytettävää rahaa. Vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätös 30.12.2019 § 139 Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä kumotaan.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.

Tiedoksi

Talousyksikkö