Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.2.2020

§ 25 Toimitusjohtajan katsaus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm. 

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset

- Ympäristölupavaatimusten täyttyminen

- Muut ajankohtaiset asiat 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.