Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.2.2020

§ 24 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus 

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi  Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 22.1.2020-​ 19.2.2020.

Päätökset ovat olleet  nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -​työtilassa.

§ 12 Muutos puitesopimukseen Kaupinojan pienistä LVIS-töistä

§ 18 Kalevankulman rakennusurakka 2020

§ 24 Vesihuoltolinjojen rakentamisen välillä Ruskonkehä-keskuspuisto

§ 26 Trimble konsultointituntisopimus

§ 27 Hipunkulman rakennusurakka 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.