Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Esa Kanerva

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo-oikeus Anne Hirvoselle hänen toimiessaan kokouksen sihteerinä Marjaana Kivimäen poissaollessa.

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus

suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäelle § 66 'Talouden seuranta 5 / 2018' ajaksi ja

liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle § 70 'Muut asiat' ajaksi.

Muutetaan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että § 70 käsitellään § 64 jälkeen.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.