Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa esitellään mm.

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin

- Muut ajankohtaiset asiat

 

Kaupunginhallituksen edustaja Jouni Markkanen jääväsi itsensä esteellisenä ja poistui paikalta Haapalinnankylä -asian käsittelyn ajaksi klo 18.03 - 18.07.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.