Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.9.2019

§ 94 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Strategian päivitys -asian ajaksi

- Jukka Tahvanainen /Generoi Oy

- Riitta Kettunen

- Pekka Laakkonen

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.