Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.9.2019

§ 102 Muut asiat

Perustelut

Johtokunnan kokous 16.12.2019 sovittiin pidettäväksi torstaina 12.12.2019 klo 16.00.