Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.9.2019

§ 97 Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvion 2020 muutos

TRE:4855/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö- hallintopäällikkö Maarit Rautavaara, puh. 041 730 0972

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osana Tampereen kaupungin talouden tasapainottamista liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen kanssa on sovittu Tampereen Veden osalta 200 keur:n kustannussäästöstä. Kulujen säästötarve kohdistuu liiketoiminnan muissa kuluissa olevaan erään, jolla on varauduttu varallaolo-järjestelmän muutoksen mahdollisesti aiheuttamiin kustannuksiin. Varallaollo-järjestelmän muutos voi aiheuttaa lisäkustannuksia mm. töiden uudelleenjärjestelytarpeesta johtuen. Varallaoloon liittyen selvitetään myös lepoaikojen toteutumista. Lisäksi Työaikalainsäädäntö muuttuu 1.1.2020, muutoksen vaikutukset ovat selvitysvaiheessa. Mahdolliset muut ratkaisuvaihtoehdot ovat selvitettävänä.

Raportti on oheismatriaalina.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Hyväksytään Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioon 2020 tehdyt muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.