Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.9.2019

§ 101 Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm

  •  Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
  •  Ympäristölupavaatimusten täyttyminen
  •  Muut ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.