Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019

§ 126 Henkilöstön kehittäminen

TRE:7078/01.05.00/2019

Valmistelija

  • Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara,​ puh. 041 730 0972,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja kehittymismahdollisuuksien parantamisen tarve nousi esille vahvasti Kunta10-kyselyn tuloksissa. Tuloksiin on reagoitu ja toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu kuluvan vuoden aikana. Kehittämistarpeita on otettu mukaan myös lokakuussa hyväksyttyyn Tampereen Veden päivitettyyn strategiaan ja ne toteutuvat strategisten projektien kautta. Jatkossa tehdään pienempimuotoisia Veden omia työtyytyväisyyskyselyjä useammin osana strategian toteutusta.

Työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen kehittämiseksi on järjestetty koulutusta koko henkilökunnalle. Kehittämisessä on käytetty runkona Tampereen kaupungin Pois kiusanhenki –koulutusta, joka on osa kaupunkitason työkyvyn edistämisen ohjelmaa. Vastaavasti kaikille esimiehille on järjestetty yhteistyössä LähiTapiolan kanssa työsuojelukoulutusta, jossa näkökulmana oli erityisesti työhyvinvointi. Aiheina olivat mm. Valmentavan esimiestyön ABC ja Miten rakennan luottamusta –ryhmätyöt.

Organisaatiorakennetta on muokattu ja tämä työ jatkuu edelleen, mm. henkilöstöasioihin on panostettu nimeämällä henkilöstötoimintoihin Controller ja keväällä 2020 aloittaa henkilöstöassistentti osana tehtävien uudelleen organisointia. Näin mahdollistetaan riittävä keskittyminen henkilöstöasioihin. Eläköityvien tilalle tulevien rekrytointeja on tehty ja tehdään ajoissa, jotta osaamisen säilyminen voidaan taata.

Strategian päivitystä varten tehdyssä nykytilan kartoituksessa tuli vahvasti esille tarve selkeyttää tehtäviä ja tehtävänkuvia. Kaikki olemassa olevat tehtävänkuvat on arkistoitu asianmukaisesti ja samalla kerätty henkilöstötoimintojen käyttöön. Tehtävänkuvien päivitys on aloitettu yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa. Ajantasaiset tehtävänkuvat tarvitaan mm. tehtävän vaativuuden arviointia ja kehityskeskusteluja varten. Osaamisen arvostaminen tuli myös esille nykytilan kartoituksessa. Henkilöstösuunnittelun strategisen projektin osana tehtävät osaamiskartoitukset ovat parhaillaan menossa, myös tehtävässä vaadittavan osaamisen määrittelyssä tarvitaan tehtävänkuva.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)