Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019

§ 121 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus

- Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen 'Verkostoinvestointien tilannekatsaus' -asian ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)