Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019

§ 123 Tampereen Veden hankintatoimen kehittäminen

TRE:7040/01.04.00/2019

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Veden hankintatointa on kehitetty 2018 alkaen, mm. Pienhankinta- sekä Hankinta-, tilaus- ja hyväksymisrajat –ohjeet on tehty. Kehittämistä on jatkettu yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa, mihin liittyen hankintatoimen arviointi on meneillään. Kokouksessa esitellään katsaus arvioinnin tämänhetkisestä vaiheesta.

 

Perusteluja laajennettiin kokouksessa seuraavasti:

Yllä mainittujen kehittämistoimenpiteiden lisäksi on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä: pakollinen hankintoihin liittyvä koulutus, päätös hankinta-asiantuntijan rekrytoinnista ja tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)