Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019

§ 129 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm 

  •  Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
  •  Ympäristölupavaatimusten täyttyminen
  • Tilintarkastuksen tilannekatsaus
  •  Muut ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)