Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019

§ 128 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi  Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-​oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 24.10. -​ 20.11.2019. Päätökset ovat olleet  nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta -​työtilassa.

§ 146 Ferrisulfaatin annostelukoneikko Ruskon vedenpuhdistuslaitokselle

§ 147 Yli-Huikkaantien jätevesiviemärin saneeraus

§ 148 Kiramonrannan jätevesipumppaamo

§ 150 Tampereen Veden menojen määräaikainen hyväksymisoikeus alkaen 28.10.2019

§ 153 Värjärinkujan jvp:n ja paineviemärin saneeraus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)