Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019

§ 122 Verkostoinvestointien tilannekatsaus

TRE:7042/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Laakkonen Kari, Verkostopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen, puh.050 552 6267, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen esittelee verkostoinvestointien tämän hetkisen tilanteen.

 

Merkittiin, että verkostopäällikkö Pekka Laakkonen oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan klo 16.05 - 16.52.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)