Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Toimitusjohtajan katsaus

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa esitellään mm.

- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin

- Muut ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksytttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)