Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Toimitusjohtajan päätösten otto-oikeus

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan toimitusjohtajan päätöksiin ajalla 25.10. - 21.11.2018.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja L-asemalla.

§ 132 VT 9 alitusporaus

§ 134 Teknisen johtajan avoimen viran hoito

§ 137 Laitosmiehen palkkaaminen Tampereen Vedelle

§ 138 Käyttöinsinöörin palkkaaminen Tampereen Vedelle

§ 139 Kaupinojan saneerauksen loppuunsaattaminen: suunnittelun puitesopimus

§140 Kaupinojan saneerauksen loppuunsaattamisen projektinjohtokonsultointi

§ 141 Putkiasentajan palkkaus Vesiverkoston ylläpitoon Tampereen Vedelle

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)