Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Haapalinnan alueen kiinteistöjen vahingonkorvausvaatimukset

TRE:5038/03.07.01/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Haapalinnan putkisyöpymisiä koskevien korvausvaatimusten tämän hetkisen tilanteen.
Valmisteluistunnossa 12.12.2018 on sovittu, että kantajat ilmoittavat ja toimittavat käräjäoikeuteen uuden todistelunsa viimeistään 25.1.2019, määräaikaa on sittemmin jatkettu. Todistelun ohella kantajat toimittivat pyytämättä laajemman yleisen lausuman. Käräjäoikeus päätti, että se ei ota vastaan oikeudenkäyntimateriaaliksi laajempaa lausumaa. Laajemman lausuman käsittely olisi siirtänyt jo sovittuja istuntopäiviä.  Tampereen Vesi on peruuttanut pyyntönsä saada lisäaikaa edellä mainitun laajemman lausunnon tutkimista varten.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)