Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:601/11.03.03/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 § 61, että Kaupinojan puhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne käsitellään jokaisessa kokouksessa omana asianaan.
Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen.
Tampereen Vesi ja Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerausta urakoinut konsortio ovat päässeet sopimukseen urakkaa koskevista erimielisyyksistä. Konsortioon kuuluvat Econet Group Oy, Are Oy ja Alasen Rakennus Oy. Tampereen Vesi maksaa urakkasopimuksen viimeisenä maksueränä Econetille 850 000 euroa sekä Arelle viimeisenä maksueränä ja hyväksytyistä lisätöistä 134 500 euroa. Sovinnosta on tiedotettu johtokunnan kokouksessa 22.1.2019 päättämän viestintäsuunnitelman mukaisesti ja tiedote on julkaistu 1.2.2019
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)