Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja tarkistetaan viimeistään maanantaina 25.2.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taru Kaario ja Erkki Salopino (varalla Katja Karintaus).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)