Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 24 Sisäisen tarkastuksen suositusten huomioiminen

TRE:3098/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Johtokunta on päättänyt kokouksessaan 25.4.2018 pykälässä TRE:3098/00.01.03/2018 toimia sisäisen tarkastuksen suositusten mukaisesti liittyen Kaupinojan pintavesilaitoksen KVR-urakan tarkastusraporttiin. Kaupinojan projektin edetessä johtokunta käsittelee suosituksia ja toteaa suosituksen numero kolme olevan täytetty ja kahden suosituksen jäävän vielä avoimeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätetään jatkaa sisäisen tarkastuksen suositusten noudattamisen seurantaa kahden suosituksen osalta, kolmas suositus on täytetty.

Päätös

Päätettiin antaa väliraportti sisäiseen tarkastukseen ja konsernihallintoon sisäisen tarkastuksen suositusten noudattamiseksi kohdan yksi ja kaksi osalta, kolmas suositus on täytetty.

Tiedoksi

Markus Kiviaho, sitar@tampere.fi, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)